2. KROK - REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

2. KROK - REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ

2.1. Registrace žadatele do AIS MPO

Jako další část je potřeba zaregistrovat do systému AIS MPO žadatele, který žádá o dotaci. Registraci žadatele může provést pouze oprávněná osoba, která má založenou aktivní identitu na portálu eIdentita (viz 1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA). Tato osoba (uživatel), která registruje žadatele do AIS MPO, může provádět změny v údajích žadatele, zakládat žádosti a měnit oprávnění uživatelům žadatele. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost k určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí.

 

Registrace žadatele se zahájí odkazem „Registrace žadatele“ v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK):

 

eObčanka

NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz)

čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita,a.s.

mojeID

bankovní identita

mobilní klíč eGovernmentu

 

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou.

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO.

 

2.2. Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz „PŘIHLÁŠENÍ“ vpravo nahoře. Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti).

 

AIS MPO obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti. Návod k založení a vyplnění žádosti je uveden k 3. KROKU - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Postup pro registraci žadatele do AIS MPO můžete zhlédnout ve videonápovědě:

 

a) Registrace žadatele - právnická osoba

 

 

b) Registrace žadatele - fyzická osoba podnikající