1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA

Ještě před zahájením prací v AIS MPO je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále identitaobcana.cz. To je potřebné alespoň pro jednoho uživatele žadatele.

 

Vstup (registrace žadatele, přihlášení) do dotačního informačního systému AIS MPO je totiž umožněn výhradně prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (portál identita občana), který byl zprovozněn v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro získání identity na portálu eIdentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 

eObčankou (občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018). Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu. Více informací naleznete na https://info.identitaobcana.cz/eop/.

NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu identitaobcana.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu identitaobcana.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT. Více informací naleznete na https://info.identitaobcana.cz/ups/.

čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore. Více informací naleznete na www.ica.cz.

mojeID - Díky propojení mojeID s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) můžete svůj účet používat jako plnohodnotný autentizační prostředek. Více informací naleznere na https://www.mojeid.cz

bankovní identitou – bankovní identity vydávají jednotlivé banky pro přístup k internetovému bankovnictví. Tyto identity jsou u certifikovaných bank plnohodnotným autentizačním prostředkem. V tomto okamžiku jsou v ověřovacím provozu ČSOB Identita (dostupná pro všechny klienty) a Identita České spořitelny (aktuálně pouze pro testující). Další banky pracují na implementaci příp. certifikaci. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých bank.

mobilním  klíče eGovernmentu – jedná se o mobilní aplikaci (pro Android a iOS), která umožňuje jednoduché a rychlé přihlašování k ISDS, eIdentitě a dalším službám eGovernmentu. V rámci portálu eIdentita je nezbytné aplikaci aktivovat. Více informací naleznete v popisu aplikace v obchodech jednotlivých platforem a na https://info.eidentita.cz/mep/

 

Všechny výše uvedené prostředky ověření identity se vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoli právnickým osobám. Propojení identifikované fyzické osoby s právnickou osobou nebo podnikatelem provádí následně AIS MPO.

 

Více informací k možnostem ověření identity najdete zde: https://info.identitaobcana.cz/ups/.

 

V případě využívání ověření identity pomocí kombinace „Jméno, heslo, SMS“ musíte na portálu identita občana vyplnit registrační formulář (zde: https://info.identitaobcana.cz/ups/UpsZalozeni.aspx). Po vyplnění formuláře Vám bude vygenerováno identifikační číslo žádosti, kterou je potřeba aktivovat. Aktivace Vašeho účtu identity na základě žádosti je možné následujícími způsoby:

 

Aktivace prostřednictvím portálu národního bodu

 

oOvěřením prostředkem se stejnou nebo vyšší úrovní záruky (např. eObčanka)

oOvěřením datovou schránkou fyzické osoby (NEPODNIKAJÍCÍ)

 

Aktivace prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

 

oPoskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů

oPo aktivaci Vaší identity (účtu) na portálu eIdentita můžete pokračovat krokem 2. Krok REGISTRACE ŽADATELE, PŘIHLÁŠENÍ DO AIS MPO.

 

Více informací k portálu eIdentita najdete na webových stránkách https://info.identitaobcana.cz/.

 

Kontakty na podporu portálu Identitaobcana.cz:

 

Email na adrese: https://info.identitaobcana.cz/

Telefon na adrese: https://www.identitaobcana.cz/Home

 

Postup pro založení identity pomocí ověření přes „Jméno, hesla a SMS“ můžete zhlédnout ve videonápovědě: