NPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

NPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2

Pro úspěšné podání žádosti je nutné splnit 3 kroky:

1. KROK – ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU IDENTITA OBČANA

2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘÍHLÁŠENÍ

3. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Pokud potřebujete následně provést specifické úpravy údajů v žádosti např. oprava/doplnění údajů po podání žádosti, registrace dalšího žadatele nebo úpravu detailu s údaji o žadateli, postupujte podle příslušných videonávodů zde.