3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti přes odkaz „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „Založit žádost“ u výzvy „COVID - Veletrhy/kongresy“. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID - Veletrhy/kongresy“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti, zvolte typ podpory, zadejte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné také zadat „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet. Karty se zobrazují v závislosti na vybraném „Typu podpory“:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

 

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – uživatel žadatele vyplní tabulku údaji z Upraveného výkazu zisku a ztráty a z Přehledu o dotacích - dle Přílohy 2 Výzvy.

 

Karta „Další údaje žádosti“ –  uživatel žadatele vyplní „Popis činnosti“, uvede „Referenční zakázky“ odpovídající podporovaným činnostem uvedeným v bodu 3.8 Výzvy, konkrétně veletrhy, kongresy, konference a eventy s požadovanou účastí nad 100 osob. Reference jsou povinným údajem pro podání žádosti. Referenční zakázky se vyplní do formuláře, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nová“. Dále uživatel zadá částky k „Prokázání poklesu obratu“ a vloží povinné dokumenty do seznamu „Doložení dokumentů dle výzvy“ přes tlačítko „Vložit“

 

Karta „Čestná prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – Veletrhy/kongresy“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte „Nástěnku“ v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: