3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Adventní trhy". Zvolíte, zda jednáte za žadatele jako Adventní trhovec nebo Organizátor adventních trhů. Po zobrazení formuláře „Žádost - COVID Adventní trhy“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Jméno kontaktní osoby žadatele“, „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet.

 

V případě žádosti podávané jako Adventní trhovec to jsou karty:

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde na kartě „Žadatel“ zadejte oprávněnou osobu, která bude za žadatele jednat.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Údaje pro výpočet dotace“ uživatel žadatele zadá požadované údaje pro výpočet dotace a přiloží přílohy požadované výzvou pro „ COVID Adventní trhy“.

 

Karta „Příloha č.2 - Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

V případě žádosti podávané jako Organizátor adventních trhů to jsou karty:

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde na kartě „Žadatel“ zadejte oprávněnou osobu, která bude za žadatele jednat.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Adventní trhy“ uživatel žadatele do seznamu  postupně informace vloží informace o organizovaných adventních trzích. Kliknutím na akci „Přidat adventní trh“ se zobrazí formulář „Adventní trh“, kde informace o daném trhu zadáte, Kliknutím na akci „Uložit a zpět“ se zadané údaje propíší do tabulky na kartě „Adventní trhy“

 

Karta „Příloha č.3 - Náklady“ uživatel žadatele uvede výší nákladů na jednotlivé položky za rozhodné období - 01.01.2021 do 31.12.2021.

 

Karta „Příloha č.2 - Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - COVID Adventní trhy“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti jako Adventní trhovec můžete zhlédnout v této videonápovědě:

 

 

 

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti jako Organizátor adventních trhů můžete zhlédnout v této videonápovědě: