3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti přes odkaz „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „Založit žádost“ u výzvy „SPORT III Lyžařská střediska“. Po zobrazení formuláře „Žádost - COVID-Sport III Lyžařská střediska“ zadejte do pole „Název lyžařského střediska“ název střediska, zadejte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“.

 

Karta „Vlastnická struktura“  - uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce "Nová".

 

Karta „Náklady střediska“  - uživatel žadatele uvede náklady lyžařského střediska. A to jednak na jednotlivé vleky/dráhy a také jako částku z účetních uzávěrek, ke kterým žadatel doloží přílohy a potvrzení auditora. Ze zadaných informací se spočítá výše dotace.

 

Karta „Čestná prohlášení“  - uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - COVID-Sport III Lyžařská střediska“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: