1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA

Ještě před zahájením prací v AIS MPO je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eIdentita.cz. To je potřebné alespoň pro jednoho uživatele žadatele.

 

Vstup (registrace žadatele, přihlášení) do dotačního informačního systému AIS MPO je totiž umožněn výhradně prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (portál eIdentita), který byl zprovozněn v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro získání identity na portálu eIdentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 

eObčankou (občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018). Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu. Více informací naleznete na https://www.info.eidentita.cz/eop.

NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT. Více informací naleznete na www.info.eidentita.cz/ups.

čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore. Více informací naleznete na www.ica.cz.

mojeID - Díky propojení mojeID s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) můžete svůj účet používat jako plnohodnotný autentizační prostředek. Více informací naleznere na https://www.mojeid.cz

 

Všechny výše uvedené prostředky ověření identity se vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoli právnickým osobám. Propojení identifikované fyzické osoby s právnickou osobou nebo podnikatelem provádí následně AIS MPO.

 

Více informací k možnostem ověření identity najdete zde: https://info.eidentita.cz/ups/.

 

V případě využívání ověření identity pomocí kombinace „Jméno, heslo, SMS“ musíte na portálu eIdentityt.cz vyplnit registrační formulář (zde: https://info.eidentita.cz/ups/UpsZalozeni.aspx). Po vyplnění formuláře Vám bude vygenerováno identifikační číslo žádosti, kterou je potřeba aktivovat. Aktivace Vašeho účtu identity na základě žádosti je možné následujícími způsoby:

 

Aktivace prostřednictvím portálu národního bodu

 

oOvěřením prostředkem se stejnou nebo vyšší úrovní záruky (např. eObčanka)

oOvěřením datovou schránkou fyzické osoby (NEPODNIKAJÍCÍ)

 

Aktivace prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

 

oPoskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů

oPo aktivaci Vaší identity (účtu) na portálu eIdentita můžete pokračovat krokem 2. Krok REGISTRACE ŽADATELE, PŘIHLÁŠENÍ DO AIS MPO.

 

Více informací k portálu eIdentita najdete na webových stránkách https://info.eidentita.cz/.

 

Kontakty na podporu portálu eIdentita.cz:

 

Email na adrese: https://info.eidentita.cz/ups/

Telefon na adrese: https://www.eidentita.cz/Home

 

Postup pro založení identity pomocí ověření přes „Jméno, hesla a SMS“ můžete zhlédnout ve videonápovědě: