3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ZPRÁVY

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ZPRÁVY

3.1. Založení zprávy přihlášený oprávněný uživatel velkého podniku provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Odvod nadměrného majetkového prospěchu". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název zprávy“  Vámi zvolený název zprávy a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění zprávy – uživatel velkého podniku provede vyplnění zprávy, formulář zprávy je rozdělen na základní část a několik karet.
 
 
Základní část - „Základní údaje“ – je povinné vyplnit Název a Vymezení období.
 
Jednotlivé karty zprávy:
 
Karta „Část A – Základní údaje o velkém podnikateli“ – zde jsou uvedeny informace o velkém podnikateli. Je povinné uvést zda je velký podnikatel členem seskupení osob a případně uvést IČO člena. Dále je povinou položkou zadat informace o Osobě oprávněné podat zprávu o posouzení vzniku majetkového prospěchu a její funkci (způsob jednání).
Povinný údaj je také zadání kontaktní osoby, a nepovinným údajem pak její telefonní spojení a email.
 
Karta „Část A - Elektřina“ a Karta „Část A – Plyn“ – pro podání zprávy musí být uvedeno minimálně 1 odběrné místo elektřiny nebo plynu.
Položky (d) až (f) na kartě Část A- Elektřina a položky (k) až (m) na kartě Část A – Plyn nemusí vyplňovat velký podnikatel, který zvolil rozsah majetkového prospěchu kategorie A.
 
Karta „Část A – Souhrn“ – zde se vybere Kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele, vyplní se požadované pole.
 
Karta „Část B“ – tato karta se objeví a následně vyplní v případě, pokud velký podnikatel na kartě „Část A – Základní údaje o velkém podnikateli“ uvedl, že je členem seskupení osob.
 

Karta „Část C“ – zde se zobrazí maximální výše Odvodu nadměrného majetkového prospěchu za vymezené období. Výši odvodu nadměrného majetkového prospěchu si velký podnikatel stanoví v intervalu „Odvod nadměrného majetkového prospěchu za vymezené období (kk)" a "Skutečně dosažený majetkový prospěch (o)". 
Na této Kartě je uveden kurz pro přepočet EUR na Kč.
 
Karta „Vygenerování a podpis zprávy“ – po vyplnění všech Karet se zde vygeneruje dokument Zprávy, kterou podepíše zástupce velkého podnikatele a to buď elektronickým podpisem nebo ručně (podepsaný dokument Zprávy se následně vloží do Zprávy).
 
Po vyplnění všech Karet zprávy se provede podání zprávy pomocí tlačítka „Podat“

 

3.3. Podání zprávy Po vyplnění všech Karet zprávy se provede podání zprávy pomocí tlačítka „Podat“

 

Po podání zprávy proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění zprávy.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory zprávy využijte "Nástěnku" v rámci Vaší zprávy v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Videonápovědu můžete zhlédnout zde: