2. KROK - REGISTRACE VELKÉHO PODNIKATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

2. KROK - REGISTRACE VELKÉHO PODNIKATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ

2.1. Registrace velkého podnikatele do AIS MPO

Jako další část je potřeba zaregistrovat do systému AIS MPO velkého podnikatele. Registraci žadatele může provést pouze oprávněná osoba, která má založenou aktivní identitu na portálu identita obcana (viz 1. KROK - ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU IDENTITA OBCANA). Tato osoba (uživatel), která registruje žadatele do AIS MPO, může provádět změny v údajích žadatele, zakládat žádosti a měnit oprávnění uživatelům žadatele. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost k určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí.

 

Registrace velkého podnikatele se zahájí odkazem „Registrace žadatele“ v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK):

 

eObčanka

NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz)

čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita,a.s.

mojeID

bankovní identita

mobilní klíč eGovernmentu

 

Registrace velkého podnikatele má 5 navazujících kroků, musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou.

Po registraci velkého podnikatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO.

 

2.2. Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci velkého podnikatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz „PŘIHLÁŠENÍ“ vpravo nahoře. Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti).

 

AIS MPO obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti. Návod k založení a vyplnění žádosti je uveden k 3. KROKU - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ZPRÁVY.

 

Postup pro registraci velkého podnikatele do AIS MPO můžete zhlédnout ve videonápovědě: