3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Výzva II. - program Obchůdek 2021+". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“je povinné vyplnit Název žádosti.

Základní část – „Výše dotace“uživatel vyplní požadovanou výši dotace dle podmínek Výzvy.
 
Jednotlivé karty žádosti:
 
Karta „Žadatel“zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Dále je potřeba zadat, zda jste plátcem DPH.
 
Karta „Další údaje žádosti“uživatel  pomocí tlačítka „Vložit“ v části Povinné dokumenty k žádosti provede postupně vložení povinných příloh.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - Výzva II. - Program OBCHŮDEK 2021+“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: