3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Výzva II. - program Obchůdek 2021+". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti a datum dokončení realizace.

Jednotlivé karty žádosti:

Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele a její druh potvrdí danou volbou. Povinný údaj je zadání kontaktní osoby, její telefonní spojení a email. Dále se povinně vyplní bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. Dále je potřeba zadat, zda jste plátcem DPH.

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.

Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

Pokud neexistují osoby pro seznam osob s podílem pak uživatel zatrhne volbu “Neexistují osoby“, v případě že ano vloží údaje Osob s podílem pomocí akce „Nová“.

Karta „Detail projektu“ – uživatel vyplní sekce „Koordinátoři EnKo MAS“ a „Lokalita působení EnKo MAS“, tlačítkem "Nový"/"Přidat lokalitu" vloží jednotlivé záznamy do seznamů.

Karta „Další údaje žádosti“ - Tlačítkem „Vložit“ uživatel postupně doplní jednotlivé povinné přílohy žádosti. Podoba dokumentů, jejich obsah a požadované podpisy a ověření je dáno podmínkami Výzvy.

Karta „Čestná prohlášení“ - zde je potřeba zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními a zatrhnutím také udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Karta „ Souhlas s podmínkami“ – po přečtení Podmínek čerpání investiční podpory (případně je možné si znění Podmínek stáhnout), je potřeba potvrdit seznámení s jejich zněním.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: