3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

3.1. Založení žádosti – pro založení žádosti musí být přihlášen oprávněný uživatel žadatele. V levém menu aplikace klikněte na seznam „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte požadovanou výzvu a u ní klikněte na tlačítko "Založit žádost". Po zobrazení formuláře zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na základní část a několik karet.
 
Základní část - „Základní údaje žádosti“ – je povinné vyplnit Název žádosti.

Jednotlivé karty žádosti:

Karta „Žadatel“ – zde jsou uvedeny informace o žadateli. Je povinné vybrat CZ NACE žadatele, zadat Oprávněnou osobu, jednající jménem žadatele. Povinný údajem je zadání kontaktní osoby, jejího telefonního spojení a e-mailové adresy.

Povinné je vyplnit bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet vložte kliknutím na tlačítko „Nový“, vyplňte povinné údaje a uložte.

Dále je potřeba zadat výši čerpaného limitu de minimis v Eurech.

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede

- příslušné fyzické nebo právnické osoby, jednající za žadatele a to buď z pozice statutárního orgánu žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje jednající osoby za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci.

- osoby s podílem v osobě žadatele

- právnické osoby, v nichž má žadtel podíl

- skutečné majitele žadatele

Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud neexistují osoby pro vložení do seznamu, zatrhněte u příslušného sezbamu  “Neexistují osoby...“.

Karta „Parametry projektu“ - Obsahuje sekci

- Parametry projektu, kde uživatel kliknutím na tlačítko "Změna hodnot parametrů" doplní jednotlivé hodnoty parametrů,

- Odborná témata pro konzultace, kde zatržením vybere všechna témat, která tým poradců odborně zvládá,

- Poradna EKIS pro veřejnost, žadatel zde uvede údaje poradny.

Karta „Další údaje žádosti“ - Obsahuje sekci

- Odborný poradce, kde uživatel tlačítkem "Nový" doplní jednotlivé poradce,

- Doložení dokumentů dle Výzvy, kde tlačítkem „Vložit“ uživatel postupně doplní jednotlivé povinné přílohy žádosti. Podoba dokumentů, jejich obsah a požadované podpisy a ověření je dáno podmínkami Výzvy.

Karta „Čestná prohlášení“ - zde je potřeba vyplnit Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů, zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními a zatrhnutím také udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Karta „ Souhlas s podmínkami“ – po přečtení Podmínek čerpání investiční podpory (případně je možné si znění Podmínek stáhnout), je potřeba potvrdit seznámení s jejich zněním.

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikněte na tlačítko „Podat žádost/projekt“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.
 
Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti  můžete zhlédnout v této videonápovědě: