ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE K ÚČTU VELKÉHO PODNIKATELE NA PORTÁLU AIS MPO

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

ZALOŽENÍ NOVÉHO UŽIVATELE K ÚČTU VELKÉHO PODNIKATELE NA PORTÁLU AIS MPO

Pokud potřebujete založit nového uživatele k účtu velkého podnikatele na portálu AIS MPO, tak postupujte následovně:

 

1. do aplikace AIS MPO se přihlásí správce účtu velkého podnikatele (žadatele), uživatel, který provedl registraci velkého podnikatele (žadatele)
2. v aplikaci AIS MPO klikne vlevo v menu na položku "Žadatelé", zobrazí se "Seznam žadatelů uživatele"

3. v "Seznamu žadatelů uživatele" klikne na odkaz názvu žadatele v seznamu (modrý podtržený název žadatele), zobrazí se formulář "Žadatel"

4. ve formuláři "Žadatel" vybere záložku "Uživatelé"

5. na záložce "Uživatelé" klikne na tlačítko/akci "Nový uživatel", zobrazí se formulář "Podřízený uživatel"

6. ve formuláři "Podřízený uživatel" zadejte e-mail nového uživatele spojeného s jeho Identitou občana a klikne na tlačítko "Odeslat". Na zadaný e-mail bude novému uživateli doručen odkaz pro aktivaci účtu.

 

Provádí nový uživatel:

7. nový uživatel klikne na odkaz v doručeném emailu, bude přesměrován na ověření identity uživatele na portále Identita občana
8. nový uživatel provede ověření identity na portále Identita občana. Po úspěšném ověření se zobrazí formulář v aplikaci AIS MPO "Podřízený uživatel - ověření"

9. novému uživateli se spustí aplikace AIS MPO, zobrazí se formulář "Podřízený uživatel - ověření", kde může nový uživatel upřesnit údaje
10. nový uživatel klikne ve formuláři "Podřízený uživatel - ověření" na tlačítko "Odeslat"

11. na e-mail správců uživatele žadatele bude doručená zpráva, že je potřeba novému uživateli nastavit oprávnění k projektům

 

Provádí Správce účtu:

12. do aplikace AIS MPO se přihlásí správce účtu velkého podnikatele (žadatele), uživatel, který provedl registraci žadatele
13. v aplikaci AIS MPO klikne vlevo v menu na položku "Žadatelé", zobrazí se "Seznam žadatelů uživatele"

14. v "Seznamu žadatelů uživatele" klikne na odkaz e-mailové adresy u nového záznamu uživatele, zobrazí se formulář "Uživatel žadatele"

15. ve formuláři "Uživatel žadatele" můžete novému uživateli nastavit oprávnění pro správu účtu žadatele - volba "Je správcem žadatele" nebo oprávnění zakládat žádosti za žadatele - volba "Založit novou žádost"

16. pokud již má žadatel projekty, může přidělit novému uživateli oprávnění k těmto projektům. To provedete ve formuláři "Uživatel žadatele" výběrem projektů ze seznamu, který se Vám nabídne přes tlačítko akci "Přidat/Odebrat". Do seznamu "Projekty pouze pro čtení" vyberete projety, ke kterým bude mít nový uživatel právo pouze pro čtení/zobrazení. Do seznamu "Projekty pouze pro čtení a modifikaci" vyberete projety, ke kterým bude mít nový uživatel právo editovat (vyplňovat, zpracovávat, podat) 17. ve formuláři "Uživatel žadatele" kliknete na tlačítko "Uložit"

 

Až po nastavení oprávnění a jejich uložení bude mít nový uživatel dostupné projekty a nastavená práva.

 

 

Postup pro založení nového uživatele velkého podnikatele můžete zhlédnout ve videonápovědě:

 

.