3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti  „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „Založit žádost“ u výzvy „COVID - Nájemné Výzva č. 3“. Pokud má žadatel založenou žádost z výzvy 2 nebo 3 programu Covid Nájemné, může tuto již existující žádost využít ke zkopírování údajů pro novou žádost. Po zobrazení formuláře „Žádost Nájemné - Výzva III“ zadejte to pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti, uveďte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

 

Karta „Provozovny“ – na kartě se přes akci „Přidání provozovny“ přidávají jednotlivé provozovny. Po provedení akce „Přidání provozovny“ se zobrazí formulář „Provozovna“, který se musí vyplnit a uložit. Pokud má žadatel  v rámci jiné žádosti výzvy 2 programu Covid Nájemné, která byla schválena a proplacena, provozovny s identifikačním číslem provozovny, může tyto provozovny zkopírovat do nové žádosti tlačítkem „Kopírování provozoven“. Na formuláři provozovna zadáte potřebné informace k provozovně a rovněž zde vložíte požadované dokumenty.

 

Karta „Prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

3.3. Podání žádosti – pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Nájemné - Výzva 3“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Upozornění: Při kopírování žádostí a provozoven se nekopírují dokumenty.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání  nové, popř. zkopírované žádosti, můžete zhlédnout ve videonápovědách:

 

a) Založení, vyplnění a podání nové žádosti na portálu AIS MPO

 

 

 

 

 

b) Založení, vyplnění a podání žádosti formou kopírování údajů na portálu AIS MPO