3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura - Výzva č.2 - Jednorázová podpora (60 000 Kč)“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Údaje projektu“ – uživatel žadatele zde vyplní všech pět částí formuláře. Popíše Harmonogram projektu a plánované provedení díla". Uvede Stručný popis projektu včetně projektového / tvůrčího záměru" a vyplní „Zprávu o projektu a průběžném plnění". Dále sepíše „Dosavadní uměleckou činnost" a přidá odkazy na webové stránky, kde je dílo prezentováno. A nakonec vloží dokumenty pro „Doložení umělecké / tvůrčí činnosti".

 

Karta „Čestná prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura MPO“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: