3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti přes odkaz „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „Založit žádost“ u výzvy „COVID - Kultura, Výzva č.3.1 - Jednorázová podpora pro umělecké profese“. Pokud má žadatel založenou žádost z Kultura - Výzva č.2 - Jednorázová podpora (60 000 Kč), která byla schválená, může tuto již existující žádost využít ke zkopírování údajů pro novou žádost. Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura - Výzva č.3.1 - Jednorázová podpora pro umělecké profese (60 000 Kč)“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti, zadejte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Údaje projektu“ – uživatel žadatele zde vyplní všech pět částí formuláře. Pokud uživatel žadatele zkopíroval data ze schválená žádosti, pak jsou informace na záložce již zkopírované. Pokud informace zkopírované nejsou, pak popíše Harmonogram projektu a plánované provedení díla“, uvede Stručný popis projektu včetně projektového / tvůrčího záměru“  a vyplní „Zprávu o projektu a průběžném plnění. Dále sepíše „Dosavadní uměleckou činnost a přidá odkazy na webové stránky, kde je dílo prezentováno. A nakonec vloží dokumenty pro „Doložení umělecké / tvůrčí činnosti.

 

Karta „Příjmový limit“  - uživatel žadatele uvede příjmy ze závislé činnosti za rok 2020, příjmy ze samostatné činnosti za rok 2020 (Kč) a výdaje související s příjmy za rok 2020. Z uvedených informací se vypočítají celkové příjmy pro porovnání s příjmovým limitem.

 

Karta „Čestná prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

Karta „NOVĚ - Prohlášení k podpoře de minimis“ – uživatel zatrhnout souhlas s prohlášením

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura - Výzva č.3.1 - Jednorázová podpora pro umělecké profese (60 000 Kč)“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: