3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti přes odkaz „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „Založit žádost“ u výzvy „COVID - Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-B - Podpory pro právnické osoby“. Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-B - Podpora pro právnické osoby“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti, zadejte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet. Karty se zobrazují v závislosti na vybraném „Typu podpory“:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

 

Karta „Sedačkovné“ – karta se zobrazuje pouze pro typ podpory „B1 provozovatelé kin“. Uživatel žadatele zadá seznam kin a k nim požadované informace k počtu sedaček.

 

Karta „Doložení profese“ – karta se zobrazuje  pro typy podpory „B2 distribuční společnost“ a „B3 produkční společnost“. Uživatel žadatele popíše profesní CV společnosti. Distribuční společnosti navíc vloží odkazy na zpřístupněná AVD a smlouvy/objednávky na výrobu reklamního AVD.

 

Karta „Marně vynaložené náklady“ – karta se zobrazuje pouze pro typ podpory „B2 distribuční společnost“. Uživatel žadatele vloží seznam uplatňovaných faktur, smluv a účetních dokladů.

 

Karta „Marné a neuhrazené náklady“ – karta se zobrazuje pouze pro typ podpory „B3 produkční společnost“. Uživatel žadatele vloží seznam uplatňovaných faktur a účetních dokladů. Dále vloží smlouvy s distributory, investory, sponzory nebo bankou.

 

Karta „Čestná prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-B - Podpora pro právnické osoby“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte „Nástěnku“ v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory „B1 provozovatelé kin“:

 

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory „B2 distribuční společnosti“:

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory „B3 Produkční společnosti“: