3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti přes odkaz „Výzva – založení žádosti“ v menu vlevo a tlačítkem „COVID - Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-A - Podpory pro fyzické osoby“. Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-A - Podpora pro fyzické osoby podnikající (60 000 Kč)“ zadejte do pole „Název žádosti“ Vámi zvolený název žádosti, zadejte kontaktní údaje a klikněte na tlačítko „Uložit“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet. Karty se zobrazují v závislosti na vybraném „Typu podpory“:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Údaje projektu“ – uživatel žadatele zde vyplní potřebné části formuláře, popíše Dosavadní uměleckou činnost“ a vloží dokumenty pro „Doložení umělecké/tvůrčí činnosti. Část  „Doložení umělecké/tvůrčí činnosti“ se nezobrazuje a tedy nevyplňuje pro typ podpory „A3 výkonný umělec - herec / herečka“

 

Karta „Příjmový limit“  - uživatel žadatele uvede příjmy z ADV za roky 2018, 2019, 2020. Z uvedených informací se vypočítá pokles příjmu v roce 2020. Karta „Příjmový limit“ se nezobrazuje pro typ podpory „A2 tvůrčí profese - dramaturg, scénárista, režisér“.

 

Karta „Čestná prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura-Audiovize, Výzva č.3.2-A - Podpora pro fyzické osoby podnikající (60 000 Kč)“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory „A1 štábové profese“:

 

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory A2 tvůrčí profese - dramaturg, scénárista, režisér“:

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě pro typ podpory „A3 výkonný umělec - herec / herečka“: