3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Kultura - Výzva č.3.4 - Kultura/kulturní dědictví". Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura - Výzva 3.4“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti, vyberte „Typ subjektu“ a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Jméno kontaktní osoby žadatele“, „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.  V případě potřeby zde na kartě „Žadatel“ zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak uživatel žadatele zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Dále zadejte osoby do „Seznamu skutečných majitelů“, pokud se nevyplňuje, je potřeba zatrhnout volbu „Nemám povinnost uvádět skutečného majitele“. Pro žadatele typu fyzická osoba podnikající se „Seznam skutečných majitelů“ nezobrazuje.

Osoby do příslušných seznamů na kartě vložíte pomocí akce „Nová/Nový“.

 

Karta „Náklady a obdržené dotace“ – uživatel žadatele na základě podmínek výzvy uvede výši nákladů do tabulky „Náklady“. V případě obdržení dotace z dotačního programu „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“, uvede tuto částku do tabulky „Obdržené dotace z jiných programů dle Výzvy“.

V sekci „Podklad pro výpočet dotace - přehled roční návštěvnosti získaný ze vstupenek“ uvede uživatel žadatele počet prodaných vstupenek, a to za rok 2019 a a rozhodné období roku 2019 a 2020. Žadatel prokáže minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti. Při změně vlastnictví je akceptována návštěvnost za předchozího vlastníka, u nově vzniklých aktivit bude akceptován medián návštěvností všech obdržených žádostí v rámci tohoto programu. provozování kulturní nemovité památky za rok 2020.

V sekci „Výpočet dotace“ se na základě zadaných informací provede výpočet dotace.

 

Karta „Další údaje žádosti - dokumenty“ – uživatel žadatele vloží alespoň jeden dokument u každého typu dokumentu. Obsah jednotlivých dokumentů je dán Výzvou. Vložení dokumentu provedete přes akci „Vložit“ u požadovaného typu dokumentu v „Seznam typů dokumentů pro doložení žádosti“.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura - Výzva 3.4“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: