3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „COVID - Kultura 3.3A. podpora pro podnikající subjekty na kontinuální činnost v kultuře". Po zobrazení formuláře „Žádost Kultura - Výzva 3.3A - Kontinuální činnost“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti, vyberte „Typ subjektu“ a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Jméno kontaktní osoby žadatele“, „Telefon kontaktní osoby žadatele“  a „E-mail kontaktní osoby žadatele“ na kartě „Žadatel“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „Faktury, smlouvy a dohody“ – uživatel žadatele do příslušného seznamu vloží jednotlivé faktury, smlouvy a dohody DPP/DPČ nebo smlouvy se zaměstnanci, jejichž náklady budete uplatňovat v žádosti o dotaci u jednotlivých Kontinuálních činností, které je možné vložit na záložce Kontinuální činnosti. Každou fakturu, smlouvu nebo dohodu je nutné vložit jako přílohu v elektronické podobě a také je nutné vložit doklad o úhradě.

Vložení faktury do „Seznamu faktur“ provedete kliknutím na akci „Přidání faktury“, zobrazí se formulář „Faktura“, kde zadáte potřebné informace o faktuře. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu faktur“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další faktury.

Vložení smlouvy nebo dohody do „Seznamu smluv a dohod DPP a DPČ“ provedete kliknutím na akci „Přidání smlouvy nebo dohody DPP/DPČ“, zobrazí se formulář „Dohoda DPP/DPČ“, kde zadáte potřebné informace o dohodě/smlouvě. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu smluv a dohod DPP a DPČ“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další smlouvu nebo dohodu.

Vložení smlouvy zaměstnance do „Seznamu smluv zaměstnanců“ provedete kliknutím na akci „Přidání smlouvy zaměstnance“, zobrazí se formulář „Smlouva zaměstnance“, kde zadáte potřebné informace o smlouvě. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu smluv zaměstnanců“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další smlouvy zaměstnanců.

 

Karta „Kontinuální činnost“ –  uživatel žadatele uvede „Způsob podnikání“, zadá Kontinuální činnosti„“ a „Doloží kontinuální činnosti příslušnými dokumenty.

Vložení kontinuální činnosti do „Seznamu kontinuálních činností“ provedete kliknutím na akci „Přidání kontinuální činnosti“, zobrazí se formulář „Kontinuální činnost“, kde zadáte potřebné informace o dané činnosti. Po kliknutí na akci „Uložit a zpět“ se v seznamu „Seznamu kontinuálních činností“ zobrazí nový záznam. Opakováním akce vložíte další činnosti.

Vložení dokumentu pro „Doložení kontinuální činnosti“ provedete kliknutím na akci „Vložit prokazující dokument“ a následně vyberete potřebný dokument pro přiložení k žádosti.

 

Karta „Čestné prohlášení“ – zde se musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Kultura - Výzva č.3.3A - Kontinuální činnost“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: