3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. V seznamu nabízených výzev vyberte „Kompenzace nepřímých nákladů". Po zobrazení formuláře „Žádost - Kompenzace nepřímých nákladů 2020“ zadejte do pole „Název žádosti“  Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“. Před prvním uložením celé žádost je nutné zadat také „Výši kompenzace“  a „Cenu forwardu na povolenky“.

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „A. - B. Žadatel“ - zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

 

Karta „C. - E. Další údaje žádosti“ –  uživatel žadatele vyplní „Název provozovny“ a „Adresu provozovny“.

Do „Seznamu odvětví podnikání“ přidáte akcí „Přidat/Odebrat“ jednotlivé položky odvětví z číselníku .

A do  „Seznamu výrobních zařízení“ informace o každém jednotlivém výrobním zařízení pomocí akce „Nové“.

 

Karta „G. Čestné prohlášení a souhlas“ – zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

 

Karta „H. Povinné přílohy“ – uživatel žadatele na kartě vloží do seznamu  „Přehled dotací“ povinné dokumenty: Čestné prohlášení, Provozní údaje a Smlouva. Vložení příloh k žádosti provedete akcí „Vložit“ u požadovaného typu dokumentu v tabulce.  A dále je potřeba vygenerovat, stáhnout, podepsat a vložit dokument žádosti.

Postupujte následujícími kroky:

1. Tlačítkem Vygenerovat žádost vygenerujete dokument žádosti.

2. Dokument žádosti můžete elektronicky podepsat přímo v systému prostřednictvím ikony ve sloupci Podepsat. Pokud nebudete provádět elektronický podpis přímo v systému, pokračujte krokem 3. - pro podepisování je potřeba nainstalovat komponentu Web Signer, která je dostupná na:

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal//ASDWebSigner/Resources/Installer

3. Pomocí ikony ve sloupci Stáhnout si můžete dokument žádosti stáhnou na svůj disk, následně podepsat elektronicky nebo ručně mimo systém AIS MPO. Ručně podepsanou žádost naskenujte.

4. Soubor s naskenovanou podepsanou žádostí nebo PDF s elektronickým podpisem vložte do systému pomocí tlačítka Vložit podepsanou žádost.

 

Bez povinných dokumentů není možné žádost podat

Dokument žádosti zpracujte až jako poslední krok při zpracování žádosti.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost - Kompenzace nepřímých nákladů 2020“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.