3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

3. KROK - ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

3.1. Založení žádosti přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID Gastro – Uzavřené provozovny“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

 

3.2. Vyplnění žádosti – uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet:

 

Karta „Žadatel“ - jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. V případě potřeby zde zadejte oprávněnou osobu.

 

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

 

Karta „Prohlášení“ – uživatel žadatele zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

 

Karta „Provozovny“ – na kartě se přes akci „Přidání provozovny“ přidávají jednotlivé provozovny. Po provedení akce „Přidání provozovny“ se zobrazí formulář „Provozovna“, kde zadáte údaje o provozovně.

 

Karta „Zaměstnanci“ – do příslušných seznamů zadejte zaměstnance. Přidání zaměstnance provedete přes tlačítko „Nový“ u potřebného seznamu. Akcí se zobrazí formulář pro zadání informací o zaměstnanci. Po uložení formuláře „Zaměstnanec“ se v příslušném seznamu zobrazí nový záznam.

 

Karta „Spolupracující osoby“ – do seznamu zadejte spolupracující osoby. Přidání spolupracující osoby provedete přes tlačítko „Nový“. Po akci se zobrazí formulář pro zadání informací o spolupracující osobě. Po uložení formuláře „Spolupracující osoba“ se v seznamu zobrazí nový záznam.

 

Karta „Výpočet dotace - rekapitulace“ – na kartě je v tabulce přehledně zobrazen výpočet dotace po sektorech.

 

 

3.3. Podání žádosti pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID Gastro – Uzavřené provozovny“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit““. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

 

Po podání žádosti proběhne její hodnocení. V průběhu hodnocení můžete být vyzváni k doplnění žádosti.

O výsledném rozhodnutí budete informování.

V případě potřeby pro komunikaci s administrátory žádosti využijte "Nástěnku" v rámci Vaší žádosti v systému AIS.

 

Data žádosti průběžně ukládejte, akce „Uložit“ je v horní části formulářů.

 

Postup pro založení, vyplnění a podání žádosti můžete zhlédnout ve videonápovědě: